top of page

vrije uitloop

De term 'vrije uitloop' op een doos eieren betekent dat de kippen in kwestie minimaal 4 m2 buitenruimte beschikbaar hebben. Beter dan niets, maar echt vrij kun je het niet noemen.
 

Ook mensen hebben een bepaalde hoeveelheid bewegingsruimte, afhankelijk van waar hun wieg stond, hun opleiding, middelen en talenten.

vrije uitloop onderzoekt de wandaden, de onverschilligheid, de twijfel en de vreugde die voort kunnen komen uit de ruimte en invloed die - vooral westerse - mensen hebben en is een pleidooi voor een open en minder arrogante houding ten opzichte van andere mensen en de natuur.

vrije uitloop verscheen in oktober 2016 bij Uitgeverij Marmer.

bottom of page